Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie Onderwijs en van de commissie Algemeen beleid, Financiën en Begroting, en plaatsvervangend lid van de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, de commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering en de commissie Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid.

Binnen de commissie Onderwijs leg ik me vooral toe op het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs. Ik kan hiervoor terugvallen op meer dan 18 jaar ervaring aan de Universiteit Antwerpen als verantwoordelijke voor onder meer het afstandsonderwijs. Vanuit mijn bestuurspraktijk aan de universiteit wil ik bijdragen aan het beleid inzake hoger onderwijs. Daarnaast zet ik me in voor de hervorming van de lerarenopleiding, voor een vermindering van de publicatiedruk bij het academisch personeel, voor een betere aansluiting van het hoger onderwijs op de arbeidsmarkt en voor het onderwijs aan gedetineerden. Met bijzondere belangstelling volg ik ook de discussie rond het taalbeleid in het hoger onderwijs, waarbij ik er van uit ga dat het Nederlands als onderwijs- en als wetenschapstaal op de eerste plaats moet staan.

In de commissie Algemeen beleid, Financiën en Begroting besteed ik veel aandacht aan de begroting. De komende jaren staat Vlaanderen immers voor de belangrijke taak om de nieuwe bevoegdheden ook binnen een begroting in evenwicht te kunnen financieren. Ik besteed ook nog aandacht aan de financiering van de lokale besturen en het Rampenfonds.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid werk ik vooral rond binnengemeentelijke decentralisatie en burgerparticipatie.

Verder heb ik een bijzondere belangstelling voor alles wat met Antwerpen te maken heeft. Naast parlementslid ben ik immers ook voorzitter van het Districtscollege van Antwerpen. De combinatie van beide functies biedt een grote meerwaarde en laat me toe de stem van de 190.000 inwoners – méér dan 3 % van de Vlaamse bevolking – ook in Brussel te laten horen.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende het stimuleren van burgerbetrokkenheid op het lokale beleidsniveau

van Willem-Frederik Schiltz, Paul Cordy, Katrien Partyka, Marius Meremans, Peter Van Rompuy en Matthias Diependaele
1386 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende burgerparticipatie

van Willem-Frederik Schiltz, Paul Cordy, Peter Van Rompuy, Marius Meremans, Katrien Partyka en Matthias Diependaele
1385 (2017-2018) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de hervorming van de culturele bovenbouw

van Marius Meremans, Cathy Coudyser, Manuela Van Werde, Wilfried Vandaele, Miranda Van Eetvelde en Paul Cordy
1416 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de impact van de recente stakingen van de cipiers op de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in de penitentiaire instellingen

van Paul Cordy aan minister Jo Vandeurzen
1106 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de impact van de recente stakingen van de cipiers op het onderwijsaanbod in de penitentiaire instellingen

van Paul Cordy aan minister Hilde Crevits
1105 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de financiering van het uitgeven van Vlaamse literaire klassiekers

van Paul Cordy aan minister Sven Gatz
1098 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag van de hoorzitting over de Vlaamse Gebarentaal

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Paul Cordy en Orry Van de Wauwer
1470 (2017-2018) nr. 1

Verslag over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende burgerparticipatie en over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het versterken van het petitierecht in het Vlaams Parlement als instrument voor de participatieve democratie

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, verslag door Wouter Vanbesien, Willem-Frederik Schiltz en Joris Vandenbroucke
784 (2015-2016) nr. 4

Vraag om uitleg over het advies van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) over het M-decreet

van Jo De Ro aan minister Hilde Crevits
1014 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2