3. Levenslang leren is een mooie uitdaging. Het aanbod in het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs moet daar flexibel op inspelen.

Door Paul Cordy op 19 april 2019

Diploma’s komen tegenwoordig met een houdbaarheidsdatum. Wie vandaag iets leert, zal ervaren dat zijn kennis over tien tot vijftien jaar verouderd en vaak nog weinig bruikbaar is. Wie wil bijblijven op zijn werk maar evengoed in de brede maatschappij moet ook als volwassene blijven studeren. Omscholen, bijscholen, herscholen, het blijft een opdracht voor iedere volwassene, maar het biedt evenzoveel kansen om nieuwe dingen te leren en een betere kijk op de wereld te krijgen. Alleen loopt de Vlaming er niet warm voor. Uit internationale vergelijkingen blijkt dat weinig Vlamingen gemotiveerd zijn levenslang leren ook in de praktijk om te zetten. En dat geldt voor alle lagen van de bevolking maar verrassend genoeg nog het meest voor wie al een diploma hoger onderwijs heeft. In vergelijking met een land als Denemarken studeren vijf keer minder Vlamingen met een diploma hoger onderwijs later nog bij. Willen we de boot van een sterke kenniseconomie niet missen, dan moet onze appetijt om te blijven leren dringend groter worden.

De Vlaming verleiden

We beschikken over een uitgebreid aanbod in het volwassenenonderwijs, een prachtig netwerk aan instellingen voor hoger onderwijs, een hele reeks al dan niet private aanbieders van opleidingen. De structuur is er, we moeten nu ook nog de Vlaming verleiden om er aan deel te nemen Een paar maatregelen zouden bijvoorbeeld het volwassenenonderwijs al flink kunnen versterken:

  • Het volwassenenonderwijs spitst zich inhoudelijk toe op de bestaande opleidingsnoden.
  • De cursisten in het volwassenenonderwijs mogen rekenen op een flexibele opstelling van de opleidingsaanbieders zodat leven, gezin, werk en studie optimaal gecombineerd kunnen worden en de uitval wordt tegengegaan.
  • De VDAB zorgt voor een actieve begeleiding van iedere werkzoekende tot de leeftijd van 65 jaar en werkt gericht aan ontbrekende vaardigheden. We stimuleren de opleidingen voor (toekomstige) knelpuntberoepen en versterken het competentiebeleid.

Leven, werken en studeren combineren

Ook in het hoger onderwijs kunnen nog grote stappen gezet worden, zoals een aantrekkelijker aanbod, een organisatie van dat aanbod dat het de werkende student ook mogelijk maakt om te studeren en een academische wereld die minder de focus op generatiestudenten legt. Dit alles is absoluut noodzakelijk om volwassenen te ondersteunen om gezin en werk te combineren met een veeleisende studie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is