4. Wie in Vlaanderen wil leven moet zich integreren, onze taal spreken en onze normen en waarden delen.

Door Paul Cordy op 9 mei 2019

Vlaanderen biedt kansen aan mensen die zich op een legale manier vanuit het buitenland komen vestigen. Maar daar staat ook iets tegenover. We verwachten dat die nieuwkomers naar hier komen met de bedoeling om deel uit te maken van de Vlaamse gemeenschap en niet om zich af te sluiten op een geïsoleerd eilandje van mensen met eenzelfde achtergrond. We verwachten dat ze belangstelling hebben voor hun nieuwe land en dat ze bereid zijn om deel uit te maken van onze maatschappij. Eén van de belangrijkste sleutels om te kunnen integreren is de kennis van het Nederlands. Dat Vlamingen, zowel mensen die hier al generaties wonen als nieuwkomers, vreemde talen spreken is belangrijk. Maar er kan maar één gemeenschappelijke taal zijn die wij in Vlaanderen als communicatiemiddel gebruiken en dat is het Nederlands. Nederlands is en blijft de onderwijstaal, de schooltaal en de wetenschapstaal. Met taalcursussen voor nieuwkomers, taalbaden en bijspijkerlessen biedt Vlaanderen uitgebreide mogelijkheden om Nederlands te leren.

Maar de taal is slechts één aspect. Wil men werkelijk deel uitmaken van een gemeenschap, dan is het ook belangrijk dat men een aantal basiswaarden begrijpt en op termijn ook deelt. De N-VA heeft als eerste inburgeringscursussen gelanceerd die nieuwkomers moeten oriënteren in hun nieuwe land en die hen basiskennis geven over Vlaanderen. Deze cursussen zijn het begin van een traject dat nieuwkomers toelaat om Vlaming onder de Vlamingen te worden. Dit starttraject is voor ons zo belangrijk dat het de voorwaarde moet vormen om zich hier permanent te vestigen. Pas na bewezen inburgering en voldoende kennis van het Nederlands kan een permanente verblijfsvergunning worden toegekend. Vlaanderen moet dit soort bijkomende integratievoorwaarden zelf kunnen opleggen.

Vlaanderen staat open naar de wereld, maar die openheid is geen synoniem van het verlies aan Vlaamse identiteit. Wij kijken naar de wereld vanuit een sterk zelfbewustzijn. Mondialisering is een realiteit, maar mag niet leiden tot vervreemding. En dat willen we ook duidelijk maken aan mensen die hier willen komen wonen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is