7. De klimaatverandering niet met duur paniekvoetbal aanpakken, wel met verstandig investeren en het beschermen van onze leefomgeving.

Door Paul Cordy op 9 mei 2019

De bezorgdheid over de klimaatverandering is terecht. Een verandering in het klimaat heeft een impact op onze leefomgeving en heeft het potentieel om onze welvarende samenleving ernstig te verstoren. Maatregelen nemen die de gevolgen van die verandering opvangen zijn dan ook noodzakelijk. Tegelijkertijd dienen we bij het uitwerken van die maatregelen oog te hebben voor het milieu. We kiezen daarbij voor een mooi en groen Vlaanderen, met gezonde lucht, proper water en een transitie naar een koolstofarme samenleving met een duurzame economische groei.

Maar we mogen niet vervallen in een rondje paniekvoetbal dat uitkomt bij onrealistische, onzinnige, onnodige en peperdure maatregelen die finaal onze welvaart om zeep helpen en niet eens de beoogde doelstellingen bereiken. Zo houdt het geen steek om kernenergie te vervangen door dure gasinstallaties die een veel grotere C02-uitstoot kennen dan de kerncentrales. Realisme en nuchterheid zijn absoluut noodzakelijk om de juiste maatregelen te nemen. Op het einde van de rit draait het om effectieve realisaties en niet om wie de mooiste of duurste beloften heeft gelanceerd. Wat we wel moeten doen is volop inzetten op het ontwikkelen van nieuwe technologie.

 

Even belangrijk is dat er op een verstandige manier geïnvesteerd wordt in klimaatadaptatie. We investeren daarom ook in natuur en bos, in maatregelen om watersnood of droogte te vermijden, in overstromingsbeveiliging, kustbeveiliging, rioleringen, luchtkwaliteit… Daar dienen zowel de steden en gemeenten als Vlaanderen ten volle hun verantwoordelijkheid te nemen om te zoeken naar duurzame, efficiënte en creatieve oplossingen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is