8. Investeringen in het openbaar vervoer zorgen ervoor dat je kan kiezen om de auto niét te gebruiken.

Door Paul Cordy op 9 mei 2019

Om onze mobiliteit terug vlot te laten verlopen kan je twee dingen doen. Je kan ofwel de wagen bestraffen en de bestuurder in alternatieve vervoersmiddelen dwingen die dan niet noodzakelijk goed georganiseerd zijn. Of je kan een dusdanig aantrekkelijk alternatief voorzien dat mensen de mogelijkheid hebben om weloverwogen de keuze voor de auto of voor een alternatief te maken. En neen, je bent niet fout bezig als je de wagen gebruikt wanneer dat voor jou op een bepaald moment voor een bepaald traject de beste oplossing is. Je bent wel fout bezig wanneer je mordicus in een file gaat staan terwijl er naast je een moderne trambus in eigen bedding voorbijraast op weg naar de plek waar jij ook moet zijn.

Dat alternatief zal verder moeten gaan dan het huidige aanbod aan openbaar vervoer, een vervoer dat qua mentaliteit, organisatie en performantie ergens in het midden van de twintigste eeuw is blijven steken. Slimme mobiliteit gaat uit van een efficiënte combinatie van slimme vervoersmodi. De omslag naar het begrip ‘Mobility as a Service’ dient dringend te worden gemaakt. Dat vereist investeringen in nieuwe technologie, vooral om de overstap van het ene vervoersmiddel naar het andere vlot te kunnen maken. Met de auto tot aan de stad, vandaar met een tram verder in de stad en vervolgens met de step of deelfiets doorheen de stad, het moet allemaal op een vlotte, snelle én geïntegreerde manier kunnen gebeuren.

Daarvoor rollen we de ‘City of Things’, de proeftuin voor de stad van de toekomst, uit over heel Vlaanderen, zodat Vlaamse steden en gemeenten kennis kunnen uitwisselen, investeringskosten kunnen delen of zelfs concrete toepassingen van elkaar kunnen gebruiken zoals slimme verkeerslichten, parkeerbegeleiding, het meten van luchtvervuiling… Dit moet mee leiden tot een vlottere mobiliteit, al zal dit het fileprobleem niet oplossen.

We staan voor ambitieuze en gezonde vervoersmaatschappijen met een doordacht en vraaggestuurd aanbod, met een efficiëntere organisatie en gegarandeerde dienstverlening. Er is dus nog veel werk aan de winkel. En die moderne vervoersmaatschappijen combineren we met een netwerk van ‘mobipunten’: knooppunten waar verschillende vormen van vervoer samenkomen en waar je heel makkelijk de overstap kan maken van de ene vervoermodus op de andere.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is