De kastanjebomen in Charlottalei werden niet lichtzinnig gerooid

Door Paul Cordy op 28 september 2017, over deze onderwerpen: Blog, District Antwerpen

In een column op de webstek van Knack (18 september 2017) hangt Jan De Zutter op basis van een literair-historische verkenning van de culturele opvattingen over bomen een nogal mystiek en romantisch beeld op dat hij afzet tegen een kil stadsbestuur dat rücksichtslos bomen kapt. Alleen zijn de feiten zoals steeds weerbarstiger dan het literaire verhaal. Onderstaande tekst is mijn antwoord zoals dit op 28 september op de webstek van Knack werd gepubliceerd.

Jan De Zutter gaat al in de fout bij het aanwijzen van ‘de schuldige’. Het is niet het stadsbestuur dat de beslissing heeft genomen om de bomen in de Charlottalei te vervangen, maar wel het districtsbestuur. Het beheer van het lokaal openbaar domein is immers de verantwoordelijkheid van de districten, en het stadsbestuur heeft hier zonder meer de lokale autonomie gerespecteerd.

Grotesk

Het district Antwerpen wordt bestuurd door een coalitie van N-VA, Groen en Open VLD. Welnu, het is grotesk om te veronderstellen dat een bestuur waar Groen deel van uitmaakt lichtzinnig zou beslissen om 54 oude kastanjebomen te vellen. Hier is een jarenlang planningsproces aan voorafgegaan waar meerdere keren boomstudies zijn uitgevoerd om te kijken of het mogelijk was de bomen te behouden. Het verdict luidde echter steevast dat de bomen er zeer slecht aan toe waren. Door in het verleden op een verkeerde manier te snoeien, vertoonden zowat alle bomen grote en gevaarlijke inrottingen in de kruin. Wegenwerken in de straat zouden de conditie van de bomen zodanig verder aantasten dat ze letterlijk een gevaar zouden opleveren voor de vele passanten in de straat. Een aantal bomen zou zelfs zonder wegenwerken moeten gerooid worden. Bij het effectief rooien is trouwens gebleken dat een aantal bomen dusdanig ingerot waren dat de stam eigenlijk alleen nog maar een holle buis was.

Verkeersveiligheid

Maar moesten we dan zo nodig werken uitvoeren in de Charlottalei? Ja, want de toestand van de straat liet al jaren te wensen over: een fietspad dat veel te smal is, naast een drukke en snelle verkeersas ligt en op verschillende plaatsen ook nog eens onderbroken wordt door kruisend verkeer, ventwegen die tot op de draad versleten zijn en voetpaden die op verschillende plaatsen zo gebrekkig en smal zijn dat iemand met een rolstoel of rollator daar nauwelijks kan passeren.

Voor het districtsbestuur is de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker een absolute prioriteit. Gecombineerd met bomen waarvan de conditie steeds slechter werd en waardoor het gevaar op stam- of takbreuk steeds groter werd – u zal als fietser maar onder een afbrekende zware tak belanden – werd gekozen voor het huidige nieuwe ontwerp waarbij alle kastanjebomen vervangen worden door lindebomen.

3700 nieuwe bomen

Beslisten we dit van harte en zonder nadenken? Neen. Bomen in een stad zijn om vele redenen belangrijk: ecologie, esthetiek, het welbevinden van de bewoners… De afgelopen jaren heeft het districtsbestuur daarom niet minder dan 3700 nieuwe bomen geplant – geen sinecure als je weet hoe moeilijk het vaak is om in het stadscentrum geschikte locaties te vinden. Overigens, er wordt vaak verwezen naar de capaciteit van bomen om de lucht te zuiveren. In dichtbegroeide straatcanyons zoals de Charlottalei klopt dit alvast niet. Het dichte bladerdak houdt immers meer toxische stoffen tegen dan de bomen zelf kunnen verwerken. De positieve impact van het invoeren van de Lage Emissie Zone (LEZ) op de luchtkwaliteit in Antwerpen zal vele malen hoger liggen.

De Charlottalei krijgt nieuwe bomen die dankzij een verbeterde standplaats de garantie geven om vele decennia de straat te kleuren. Bewoners zullen binnenkort niet alleen mogen genieten van bloeiende bomen in de lente, maar ook van de aangename geur van lindebloesem. Bomen in de stad vereisen een goed beheer, en een duurzaam bomenbeheer kiest voor bomen met toekomst en niet voor bomen die nog maar zeer beperkte overlevingskansen hebben. Jan De Zutter mag dan een mystiek verhaal over oude bomen ophangen, een bestuur dat zijn verantwoordelijkheid neemt kiest niet voor romantiek en de hogere waarde van vastgoed zoals de SP.a bij monde van Jan De Zutter, maar zet absoluut in op verkeerveiligheid en het duurzaam beheer van groen in de stad. Tenzij men dit wil inruilen voor onverantwoord romantisch gedweep houdt men dus best de partij van Jan De Zutter nog een lange tijd van het bestuur van deze stad weg.

 

Jan De Zutter: http://www.knack.be/nieuws/belgie/kille-berekening-waarmee-antwerpse-bes...

Mijn antwoord: http://www.knack.be/nieuws/belgie/gerooide-kastanjebomen-charlottalei-de...

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is