De totentrekkerij van Termont

Door Paul Cordy op 10 november 2017, over deze onderwerpen: Blog

Kun je als Gentenaar nog weekendje naar zee? Een intrigerende titel in De Standaard van 10 november 2017 (blz. 24). Uiteraard ging het over kraken in Gent, iets wat de laatste tijd wel vaker de pers haalt.

En dat leidde ditmaal weer tot de betere totentrekkerij van de Gentse burgemeeseter Daniël Termont. Volgens de burgemeester speelt hier een verschil in mensvisie. “Mijn eerste zorg is: hoe kunnen mensen geholpen worden? Als een eigenaar iemand gedomicilieerd laat omdat hij dan geen leegstandsbelasting moet betalen en dus eigenlijk steelt van de gemeenschap waar eerlijke mensen wél bijdragen, vind ik het erg om arme dakloze mensen met kleine kinderen meteen op straat te laten zetten. Dan verdedig ik, in afwachting van een betere oplossing, liever hun rechten dan het ‘recht’ van een eigenaar om zijn plicht niet te vervullen tegenover de gemeenschap. Ik ben burgemeester van alle Gentenaars, dat wil zeggen dat ik voor de veiligheid en gezondheid moet zorgen van allen die in Gent aanwezig zijn, niet alleen voor diegenen die het zich kunnen permitteren huizen leeg te laten staan”, aldus Termont in De Standaard.

Bedenkingen

Hier heb ik toch enkele bedenkingen bij. Termont helpt geen mensen, hij gedoogt situaties. Wie beweert dat hij sociaalvoelend is omdat mensen al dan niet bewust met de hulp van criminele organisaties in een pand wonen dat naar alle hedendaagse normen niet bewoonbaar is - want zonder basisvoorzieningen - geeft gewoon een retorische uitleg aan bestaande wantoestanden zonder die wantoestanden op te lossen.

En zijn er mensen die hun leegstandsbelasting niet betalen? Goed, dan moeten die gecontroleerd worden en gedwongen worden dat toch te doen, al dan niet verhoogd met vooraf voorziene boetes. Maar ik neem aan dat inbeslagname door derden zonder gerechtelijk vonnis - kraken, dus - niet voorzien is in het reglement omtrent de leegstandsbelasting. De mogelijkheid om het recht in eigen handen te nemen staat, op een folkloristische noot na, nergens in onze wetgeving. Termont kan zich niet verschuilen achter de onbekwaamheid van zijn stedelijke diensten om verschuldigde belastingen niet te innen en om domiciliefraude te tolereren. Overigens: quasi zeker plegen die krakers ook domiciliefraude door zich niet in te schrijven. Hun "zieligheid" ontslaat hen niet van hun plichten.

Daniël Termont zegt te moeten zorgen voor de veiligheid en gezondheid van iedereen die in Gent aanwezig is. Wel, dat doet hij dus niet. Een kraakpand voldoet niet aan de kwalificaties van een woning waarin je kleine kinderen onderbrengt, en hij verklaart verder dat hij zich weinig aantrekt van de rechten van wie zijn belasting niet betaalt (wat die krakers natuurlijk ook niet doen). Maar de straf op het niet betalen van verschuldigde belasting houdt niet in dat je het recht op wettelijke bescherming verliest.

Trouwens: als die krakers zelf worden opgelicht zoals wordt beweerd dan moeten die oplichters worden aangepakt, niet gefaciliteerd door het kraken achteraf te gedogen.

Geblaas en gekwaak

Tenslotte wordt er in het artikel gewezen op het grote tekort aan sociale woningen in Gent. Als Termont het meent met dat waken over de veiligheid en gezondheid van de Gentenaren, dan bouwt hij sociale woningen bij. Zijn zogenaamd sociale opstelling is zoals steeds het retorisch geblaas en gekwaak dat moet maskeren dat hij weigert mistoestanden aan te pakken.

Het volledige artikel uit DS vind je hier: http://www.standaard.be/cnt/dmf20171109_03179491.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is