District investeert bijna 20 miljoen euro in openbaar domein

Door Paul Cordy op 6 december 2016, over deze onderwerpen: District Antwerpen

Maandag 21 november 2017 stond de begroting en de aanpassing van de meerjarenplanning van het district Antwerpen op de agenda van de districtsraad. Na een kort debat, waarbij de oppositie slechts zeer beperkte en zeer vage en algemene kritiek kon geven, werd de begroting door de meerderheid en enkele onafhankelijken goedgekeurd. Zoals de fractieleiders van de meerderheid het stelden: dit is een sterke begroting gebaseerd op een sterk bestuursakkoord. Voor volgend jaar staat er in het district een ambitieus investeringsprogramma op de agenda.

Bij het aantreden van de coalitie kondigde toenmalig districtsvoorzitter Zuhal Demir aan dat het district Antwerpen vooral zou investeren in mensen en minder in stenen. Maar onder de nieuwe districtsvoorzitter Paul Cordy zijn de ambities voor het district nog gegroeid, zoals de begroting 2017 trouwens aantoont. Het district investeert dus ook stevig in stenen, de vernieuwing van ons openbaar domein komt nu volop op gang. Dit jaar worden heel wat geplande werken uitgerold. De vorige jaren hebben we veel kunnen voorbereiden, onder meer ook door de grondige ‘speelweefselonderzoeken’ die ons heel wat informatie over de noden in het district opleverden. De Antwerpenaar zal niet naast de vernieuwing in zijn omgeving kunnen kijken.

“In de vorige legislatuur ging alles zo traag dat de investeringsmiddelen slechts ten dele gebruikt werden. Door een strakke planning en een doordachte aanpak kunnen we die middelen nu inzetten waarvoor de Antwerpse belastingbetaler ze ter beschikking heeft gesteld: voor veilige en comfortabele Antwerpse straten en pleinen waar het aangenaam leven is”, zegt Paul Cordy. “We moeten meer durven doen dan de vorige jaren.

Het districtscollege zet ook sterk in op de burgerbegroting (50 projecten, goed voor 1,1 miljoen euro) en op het contact met en de inspraak door de burger. In de loop van de winter gaan de ‘vliegende colleges’ voor de derde maal op ronde door de wijken van ons district. Tenslotte gaat er ook veel aandacht en middelen naar cultuur. De meeste projectsubsidies die het district ontvangt gaan trouwens naar culturele projecten. Cultuur is bij uitstek het middel om de mensen in ons district in al hun diversiteit bij elkaar te brengen. En als een district nu één taak te vervullen heeft, dan is het de mensen met hun veelheid aan achtergronden te verenigen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is