Durletstraat wordt schoolstraat

Door Paul Cordy op 18 april 2018

Zowel de Stad als het District Antwerpen hechten veel belang aan een verkeersveilige schoolomgeving. Om het probleem van de drukke verkeerssituatie rond de sterk groeiende school De Sterrenkijker aan te pakken, maken de stad en het district samen met de schooldirectie vanaf 23 april 2018 van de Durletstraat een schoolstraat.

Een schoolstraat is een straat die aan het begin van de schooldag wordt afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Dit zal in de Durletstraat gebeuren tussen 8.25 en 8.50 uur. Een opzichter plaatst dan een hek aan het begin van de straat. Auto’s kunnen er dan even niet in, fietsers en voetgangers wel. In de straat geparkeerde auto’s mogen de straat wel verlaten.

Uit een bevraging in het voorjaar bleek dat de buurtbewoners de aanvang en het einde van de schooldag als onveilige momenten ervaren. Daarom werd beslist om van de Durletstraat een schoolstraat te maken. Bovendien is de luchtkwaliteit in de Durletstraat slecht. Hopelijk kan de invoering van de schoolstraat ook een steentje bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit.

Het district moedigt scholen aan om een schoolstraat aan te vragen. Paul Cordy (districtsburgemeester Antwerpen): “De medewerking van scholen en ouders is hierbij essentieel. Mits een kleine inspanning van ouders en schoolbestuur kan op deze manier de schoolomgeving op een efficiënte en eenvoudige manier veiliger worden gemaakt.”

In het District Antwerpen zal de Durletstraat pas de derde schoolstraat zijn, maar er lopen nog enkele aanvragen. Hoewel ouderverenigingen vaak vragende partij zijn, zijn schoolbesturen soms een beetje terughoudend. “Die terughoudendheid is begrijpelijk, maar eigenlijk niet nodig”, zegt Paul Cordy. “We verwachten bij een schoolstraat dat de school iedere dag zorgt voor het plaatsen van de nodige signalisatie en dat er gemachtigde opzichters beschikbaar zijn. Dat lijkt een hele opgave, maar de praktijk leert dat dit eigenlijk zeer goed meevalt, dat de inspanning relatief klein is en de winst op het vlak van verkeersveiligheid groot.”

Zoals gezegd is het meestal geen probleem om de medewerking van de ouders te krijgen, vaak zijn er mensen uit de buurt die hier graag mee de schouders onder zetten. Het zorgt in ieder geval voor een minder chaotische schoolpoort, voor fietsers die niet door het autoverkeer moeten laveren, voor buurtbewoners die minder verkeersdruk rond de schoolpoort ervaren en voor minder ongevallen. “Doen, dus! Zo streven we er met zijn alleen naar dat we in de nabije toekomst nog veel meer schoolstraten krijgen én zo een veiliger schoolomgeving realiseren”, benadrukt Paul Cordy nog.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is