Franstaligen saboteren Vlaams inschrijvingsdecreet

Door Paul Cordy op 17 januari 2019, over deze onderwerpen: Onderwijs
Boek 2

Kamperen aan de schoolpoort? Met het nieuwe Vlaamse inschrijvingsdecreet en een centraal aanmeldingsregister had dat definitief verleden tijd moeten zijn. Maar de kans is groot dat u dit jaar opnieuw uw tent moet opzetten. De Franse gemeenschapscommissie COCOF riep immers een belangenconflict in waardoor het inschrijvingsdecreet opgeschort werd, niet alleen in Brussel maar in heel Vlaanderen.

Het inschrijvingsdecreet bepaalt in welke school u uw kinderen kan inschrijven. In principe is dat de school van uw keuze, maar bij capaciteitsproblemen gelden er voorrangsregels, zoals bijvoorbeeld wanneer er al broers of zussen in een hoger jaar zitten. In Brussel geldt bovendien voorrang voor leerlingen die al lager onderwijs in het Nederlands volgden (15%), en voor kinderen met minstens één Nederlandstalige ouder. Dit contingent wordt zelfs vergroot van 55 tot 65%. Het is immers de logica zelf dat het Nederlandstalig onderwijs in Brussel – dat door Vlaanderen betaald wordt – in de eerste plaats bestemd is voor wie een band heeft met de Vlaamse gemeenschap.

En daar zijn de Franstaligen het niet mee eens. Ze schuwen daarbij de grote woorden niet: zo zou de vrije schoolkeuze in het gedrang komen, net als de solidariteit met de andere gemeenschappen, en zou het zelfs de bedoeling zijn om de kinderen die van huis uit noch Nederlands-, noch Franstalig zijn te weren waardoor het Franstalig onderwijs er zou moeten voor opdraaien.

Maar waar het echt om gaat is dat de kwaliteit van het Franstalig onderwijs zo belabberd is en de onwil om er fors in te investeren zo groot, dat steeds meer mensen van buiten de Vlaamse gemeenschap kiezen voor het hoog aangeschreven Vlaamse onderwijs. Vlaanderen investeert trouwens dubbel zoveel in Nederlandstalige onderwijscapaciteit dan op basis van het aantal Brusselse Vlamingen van haar verwacht mag worden.

Door een belangenconflict in de roepen ligt de uitrol van een algemeen inschrijvingssysteem voor Vlaanderen nu stil. En daardoor is de kans dus groot dat u opnieuw zal moeten kamperen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is