Heraanleg Charlottalei gaat van start

Door Paul Cordy op 25 augustus 2017, over deze onderwerpen: Blog, District Antwerpen

Nu ook een collega parlementslid en zelfs een vice premier - die laatste wel met een duidelijk gebrek aan dossierkennis - zich in de discussie over de Charlottalei mengen, is het misschien nuttig om eens een en ander te verduidelijken.

Vergroening

Vooreerst heeft dit districtsbestuur onder invloed van onze Groene coalitiepartner duidelijk ingezet op vergroening. Op het einde van de legislatuur zal dit bestuur een zeer positieve bomenbalans kunnen voorleggen, zullen de verschillende parken eindelijk een degelijk beheersplan hebben en zullen er talrijke initiatieven genomen zijn om daar waar mogelijk voor ecologisch verantwoorde vergroening te zorgen. Denken we daarbij aan de promotie van geveltuinen en gevelbeplanting die, zoals recente studies tonen, een efficiënt middel tegen luchtvervuiling zijn. We verwachten dan ook dat die bij de heraanleg massaal door de bewoners van de straat zullen worden aangeplant.

Er is op vraag van Groen ook bij werken in het publiek domein veel aandacht gegaan naar het behoud van bestaande bomen. Indien nodig werden daar ook substantiële middelen voor vrijgemaakt. En dat was ook de insteek bij de heraanleg van de Charlottalei. Daarom zijn er drie verschillende boomstudies gebeurd, en daarom is er ook tussen het einde van het besluitvormingsproces en het begin van de uitvoering van de werken nog geluisterd naar andere opinies en voorstellen. Voor dit bestuur blijft echter de conclusie overeind dat het vervangen van de bomen de beste wissel op de toekomst is. De kwaliteit van de bomen, het veiligheidsaspect, de gevolgen van de werken voor de bomen, de toestand van de ondergrond en de bestaande wortelruimte: de redenen voor deze keuze zijn ondertussen reeds uitgebreid besproken.

Inspraakmomenten

Is er in dit dossier zo overhaast te werk gegaan dat een uitstel nodig is? Er wordt reeds sinds vorige legislatuur aan de plannen voor de heraanleg van de Charlottalei gewerkt. Daarbij was reeds vanaf het begin duidelijk dat de bomen daarin een ernstig aandachtspunt waren. Dat heeft geresulteerd in het uitvoeren van niet minder dan drie boomstudies.  We hebben dat op de inspraakmomenten in 2014 en 2015 en op het infomoment in 2017 omstandig uitgelegd. We hebben dat ook in de pers uitgelegd, en in gesprekken met bewoners en handelaars. Ook na het aanvragen en verkrijgen van de bouwvergunning is die dialoog voortgezet. Alleen zijn wij van oordeel dat er momenteel geen argumenten op tafel liggen die een uitstel van de beslissing rechtvaardigen. Een onbedachtzame beslissing na 6 jaar plannenmaken, na uitgebreid studiewerk en grondige dialoog? Ik dacht het niet.

Verkeersveiligheid

En tot slot nog dit: in de hele lopende discussie verliest men één ding uit het oog. De insteek van de heraanleg is het verhogen van de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker. De Charlottalei kampt met te smalle fietspaden die zonder schrikzone naast een drukke verkeersweg liggen en die op meerdere plaatsen door doorsteken worden onderbroken. De voetpaden zijn er ook veel te smal, de oversteek over een drievaksrijweg in het midden van de straat is te onveilig en de hoeken geven te weinig zicht aan voetgangers die willen oversteken. Vergeten we niet dat de Charlottalei in een dichtbevolkte buurt ligt, in een kinderrijke buurt ook, waar kinderen zich al van jongsaf zelfstandig in het verkeer begeven. Voor mij en mijn collega's uit het districtscollege is die verkeersveiligheid voor kinderen een absolute prioriteit. En daarom willen wij deze heraanleg ook effectief kunnen uitvoeren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is