Kennis Nederlands essentieel voor kennisoverdracht

Door Paul Cordy op 20 maart 2019, over deze onderwerpen: Onderwijs

Een goede kennis van het Nederlands is een ‘must’ om een vlotte kennisoverdracht mogelijk te maken. Maar het is een feit dat steeds meer kinderen thuis geen Nederlands spreken. Daarom is het belangrijk om die taalachterstand weg te werken. Dat kan onder meer met extra aandacht voor deze kinderen, extra lessen en taalbaden. Tegelijk moet je natuurlijk over voldoende leerkrachten beschikken om dit te realiseren. Een taal onderwijzen is immers een vak apart waar een specifieke opleiding voor nodig is. Enerzijds moeten we die opleidingen dus blijvend versterken, anderzijds constateren we dat we in ons hoger onderwijs te lijden hebben onder een tanende belangstelling voor de opleidingen Nederlandse taalkunde. Verschillende professoren hebben al gepleit voor een Vlaams Actieplan voor de Talen (VLAT), en ik ondervroeg de minister van onderwijs hierover ook in een vorige plenaire vergadering. Een VLAT is dus iets om naar uit te kijken. Mooi, hopelijk neemt ook de volgende minister van onderwijs dit over.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is