Laaggeschoolde allochtone vrouwen hebben het nog steeds moeilijk op de arbeidsmarkt

Door Paul Cordy op 7 juni 2018, over deze onderwerpen: Onderwijs

Uit het rapport van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) blijkt dat de situatie van laaggeschoolde vrouwen met een migratieachtergrond niet echt rooskleurig te noemen is. Ze hebben het heel moeilijk om de weg te vinden naar de arbeidsmarkt. Dat heeft er onder meer mee te maken dat vele jonge allochtone vrouwen de schoolbanken verlaten zonder diploma. Het onderwijs heeft hier dus nog een belangrijke preventieve rol te spelen. Bovendien hebben deze meisjes weinig allochtone leerkrachten die als rolmodel kunnen fungeren, want de leraarskamers zijn duidelijk minder divers dan onze klassen. En zo is het dan weer moeilijk om jongeren met een allochtone achtergrond te verleiden om te kiezen voor het mooie lerarenberoep. Hoog tijd dus om minister van Onderwijs Hilde Crevits hieromtrent in de plenaire vergadering (van 30 mei 2018) van het Vlaams parlement aan de tand te voelen.

De minister beseft maar al te goed dat er inderdaad nog heel wat werk aan de winkel is, zowel om jongeren – allochtoon én autochtoon - aan te zetten om een diploma te halen, als meer specifiek om de Nederlandse taal als hefboom tot integratie te verwerven en om ook jongeren met migratieroots aan te zetten om leerkracht te worden.

En zijn inderdaad al resultaten zichtbaar, want de instroom van allochtone jongeren in de hogeschoolopleidingen en universitaire opleidingen neemt toe, zij het dat de instroom naar de lerarenopleiding toch nog enigszins achterblijft.

Maar het blijft een feit dat jonge vrouwen, ook al behalen ze hun diploma secundair onderwijs, verhoudingsgewijs toch nog altijd minder vlot doorstromen naar het onderwijs. Misschien is het wel meer dan hoog tijd om de emancipatorische factor van het onderwijs op dat punt te versterken. Want vaak is de thuisachtergrond minder ‘studie-minded’, wat een hinderpaal is voor hun sociale mobiliteit.

Uit de cijfers blijkt dat we op de goede weg zitten, maar dat we nog verder moeten inzetten op het versterken van deze jongeren. Op manier krijgen ze een integratietool in handen die hen in onze maatschappij een mooiere toekomst kan brengen. Onderwijs dient om mensen omhoog te tillen. Dat is de belangrijkste boodschap die we vandaag moeten brengen.

Voor het volledige verslag klikt u door naar https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1258203/verslag/12....

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is