Nederlands is de taal die ons allen binnen Vlaanderen verbindt

Door Paul Cordy op 4 oktober 2017, over deze onderwerpen: Blog, Onderwijs
Na verfransing nu ook verengelsing?

“Als nieuwkomer uit een gezin waar geen Nederlands gesproken werd, heb ik heel veel inspanningen geleverd om de taal zodanig onder de knie te krijgen dat ik naar de universiteit kan gaan”, zo mailde Aisha ons. “En nu moet ik daar plots les volgen en papers schrijven in het Engels.”

Voor de N-VA blijft het Nederlands de taal die ons allen binnen Vlaanderen verbindt. Of het nu gaat om nieuwkomers, mensen die hier geboren en getogen zijn, laag- of hooggeschoolden, oud of jong, we moeten overal in onze samenleving in de eerste plaats inzetten op een goede kennis van het Nederlands.

Ook in het hoger onderwijs moeten we resoluut kiezen voor het Nederlands als opleidingstaal. En dat niet omwille van één of andere verkrampte nationalistische reflex, wel omdat we kwaliteitsvol, geëngageerd en democratisch onderwijs willen aanbieden.

Kwaliteitsvol omdat men misschien wel een technische kennis in een andere taal kan overbrengen, maar de nuance, inzicht, brede vorming en oog voor detail die toch de kern vormen van een academische opleiding onvermijdelijk zullen lijden onder de bijkomende inspanning van een prof om les te geven in een andere dan zijn moedertaal. Want wat is de toegevoegde waarde van een Nederlandstalige die aan andere Nederlandstaligen les geeft in een andere taal, waarbij er door het hanteren van die andere taal onvermijdelijk ruis op de eigenlijke boodschap komt.

Geëngageerd omdat onderwijs en onderzoek best niet opgesloten moeten blijven in de fraaie gebouwen van de campus. Van universiteiten en hogescholen mogen we verwachten dat ze over hun werk communiceren met de samenleving, en dat ze ook capteren wat er in die samenleving rondgaat. Dat doe je best door in de samenleving en in het onderwijs eenzelfde taal te hanteren, en niet telkens ook nog eens een vertaalslag te maken van de academische naar de ‘gewone’ wereld en omgekeerd.

En democratisch omdat we inderdaad geen bijkomende barrières moeten opwerpen voor Aisha door nog eens bijkomende eisen op te leggen die in se niet noodzakelijk zijn om een succesvolle academische carrière op te bouwen.

Bovendien wordt het hoger onderwijs in Vlaanderen met het belastinggeld van alle Vlamingen zwaar ondersteund. Het is dus een onderwijs dat in eerste instantie moet zorgen voor de nodige hooggeschoolden – artsen, juristen, ingenieurs, leerkrachten, bedrijfsleiders, historici, apothekers, marketingspecialisten… - die onze Vlaamse samenleving van morgen gestalte zullen geven en die dat dus best ook doen in de taal die alle Vlamingen gemeenschappelijk hebben: het Nederlands.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is