Stagedag bij Vives Kortrijk

Door Paul Cordy op 8 december 2016, over deze onderwerpen: Onderwijs
Autotechniek

Vorige week bracht Paul Cordy nog eens een dagje op de schoolbanken door. De leden van de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement waren uitgenodigd om een dag stage te lopen bij enkele HBO5-opleidingen aan de Kortrijkse hogeschool Vives.

De HBO5-opleidingen vormen een bijkomende trede op de zogenaamde leerladder. Ze bieden de kans om met een korte opleiding toch hogere beroepskwalificaties te verkrijgen. De opleidingen komen in nauwe samenwerking met het werkveld tot stand en omvatten veel stages of ‘werkplekleren’. Hiermee spelen ze duidelijk in op de noden van de arbeidsmarkt. Toch biedt dit bijkomende niveau ook andere mogelijkheden. Een voordeel voor de cursisten van het HBO5 is namelijk dat de volgende stap op de leerladder, het bachelordiploma, sneller gezet kan worden.

De HBO5-opleidingen ondergaan momenteel een hele transitie. Oorspronkelijk waren zij ingebed in het volwassenenonderwijs of in het secundair onderwijs, maar zij zullen in de toekomst allemaal bij de hogescholen worden ondergebracht. De band met het hoger onderwijs wordt daardoor sterker, maar het is zeker niet de bedoeling dat deze opleidingen uitgroeien tot een soort ‘bachelor light’. Ze blijven een eigen finaliteit behouden, maar moeten tegelijk kansen bieden om verder door te stromen.

Paul draaide een ochtend mee bij de opleidingen autotechniek en verpleegkunde en kreeg in de namiddag een uitgebreide praktijkles winkelmanagement, rechtstreeks op de werkplek. Het is vooral dat laatste aspect dat deze opleidingen bij de studenten populair maakt. Het rechtstreeks leren in de realiteit, ondersteund door de theorie in het klaslokaal, maken dat de kloof tussen leren en werken voor de HBO5-afgestudeerden bijzonder klein is. In tijden dat er vaak geklaagd wordt over de kloof tussen opleidingen en de praktijk op de werkvloer, zijn deze HBO5-opleidingen in het hoger onderwijs een noodzakelijke aanvulling op het reeds bestaande studie-aanbod.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is