Nieuws over dit onderwerp

Kennis Nederlands essentieel voor kennisoverdracht

Een goede kennis van het Nederlands is een ‘must’ om een vlotte kennisoverdracht mogelijk te maken. Maar het is een feit dat steeds meer kinderen thuis geen Nederlands spreken. Daarom is het …

Taalkunde in ons hoger onderwijs? Naar een Vlaams Actieplan voor de Talen!

De talenrichtingen in ons hoger onderwijs hebben te lijden onder een tanende belangstelling. De afgelopen 10 jaar verloren zij zowat 40% van hun marktaandeel. De opleidingen Nederlands aan onze …

Franstaligen saboteren Vlaams inschrijvingsdecreet

Kamperen aan de schoolpoort? Met het nieuwe Vlaamse inschrijvingsdecreet en een centraal aanmeldingsregister had dat definitief verleden tijd moeten zijn. Maar de kans is groot dat u dit jaar opnieuw …