Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie Onderwijs en van de commissie Algemeen beleid, Financiën en Begroting, en plaatsvervangend lid van de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, de commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering en de commissie Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid.

Binnen de commissie Onderwijs leg ik me vooral toe op het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs. Ik kan hiervoor terugvallen op meer dan 18 jaar ervaring aan de Universiteit Antwerpen als verantwoordelijke voor onder meer het afstandsonderwijs. Vanuit mijn bestuurspraktijk aan de universiteit wil ik bijdragen aan het beleid inzake hoger onderwijs. Daarnaast zet ik me in voor de hervorming van de lerarenopleiding, voor een vermindering van de publicatiedruk bij het academisch personeel, voor een betere aansluiting van het hoger onderwijs op de arbeidsmarkt en voor het onderwijs aan gedetineerden. Met bijzondere belangstelling volg ik ook de discussie rond het taalbeleid in het hoger onderwijs, waarbij ik er van uit ga dat het Nederlands als onderwijs- en als wetenschapstaal op de eerste plaats moet staan.

In de commissie Algemeen beleid, Financiën en Begroting besteed ik veel aandacht aan de begroting. De komende jaren staat Vlaanderen immers voor de belangrijke taak om de nieuwe bevoegdheden ook binnen een begroting in evenwicht te kunnen financieren. Ik besteed ook nog aandacht aan de financiering van de lokale besturen en het Rampenfonds.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid werk ik vooral rond binnengemeentelijke decentralisatie en burgerparticipatie.

Verder heb ik een bijzondere belangstelling voor alles wat met Antwerpen te maken heeft. Naast parlementslid ben ik immers ook voorzitter van het Districtscollege van Antwerpen. De combinatie van beide functies biedt een grote meerwaarde en laat me toe de stem van de 190.000 inwoners – méér dan 3 % van de Vlaamse bevolking – ook in Brussel te laten horen.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende diverse bepalingen inzake specifieke onroerenderfgoedpremies

van Manuela Van Werde, An Christiaens, Willem-Frederik Schiltz, Bert Maertens, Bart Dochy en Paul Cordy
1959 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest

van Jos De Meyer, Jelle Engelbosch, Francesco Vanderjeugd, Paul Cordy, Bart Dochy en Sofie Joosen
1853 (2018-2019) nr. 1

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet betreffende het Onderwijs XXIX

van Jan Durnez, Koen Daniëls, Jo De Ro, Kathleen Krekels, Jos De Meyer, Ingeborg De Meulemeester, Jan Peumans, Kris Van Dijck, Orry Van de Wauwer, Paul Cordy, Jamila Hamddan Lachkar, Franc Bogovic, Vera Celis en Nadia Sminate
1876 (2018-2019) nr. 5

Recente vragen

Schriftelijke vraag Hoger onderwijs - Werkplek- en levenslang leren

van Paul Cordy aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
210 (2018-2019)

Schriftelijke vraag Onderwijsinstellingen - Door ouders aangespannen rechtszaken

van Paul Cordy aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
202 (2018-2019)

Schriftelijke vraag Gemeente- en districtsraadsleden - Onderscheidingsteken

van Paul Cordy aan minister Liesbeth Homans (Vraag en antwoord)
227 (2018-2019)

Recente tussenkomsten

Verslag over het voorstel van resolutie betreffende de bevordering van lekkere, gezonde en goedkope schoolmaaltijden

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Jo De Ro en Paul Cordy
1153 (2016-2017) nr. 2

Verslag van de gedachtewisseling over het onderzoek 'Tijdsbesteding leraren basis- en secundair onderwijs'

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Koen Daniëls
1983 (2018-2019) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over het onderzoek 'Tijdsbesteding leraren basis- en secundair onderwijs'

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Koen Daniëls
1983 (2018-2019) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2