Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie Onderwijs en van de commissie Algemeen beleid, Financiën en Begroting, en plaatsvervangend lid van de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, de commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering en de commissie Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid.

Binnen de commissie Onderwijs leg ik me vooral toe op het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs. Ik kan hiervoor terugvallen op meer dan 18 jaar ervaring aan de Universiteit Antwerpen als verantwoordelijke voor onder meer het afstandsonderwijs. Vanuit mijn bestuurspraktijk aan de universiteit wil ik bijdragen aan het beleid inzake hoger onderwijs. Daarnaast zet ik me in voor de hervorming van de lerarenopleiding, voor een vermindering van de publicatiedruk bij het academisch personeel, voor een betere aansluiting van het hoger onderwijs op de arbeidsmarkt en voor het onderwijs aan gedetineerden. Met bijzondere belangstelling volg ik ook de discussie rond het taalbeleid in het hoger onderwijs, waarbij ik er van uit ga dat het Nederlands als onderwijs- en als wetenschapstaal op de eerste plaats moet staan.

In de commissie Algemeen beleid, Financiën en Begroting besteed ik veel aandacht aan de begroting. De komende jaren staat Vlaanderen immers voor de belangrijke taak om de nieuwe bevoegdheden ook binnen een begroting in evenwicht te kunnen financieren. Ik besteed ook nog aandacht aan de financiering van de lokale besturen en het Rampenfonds.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid werk ik vooral rond binnengemeentelijke decentralisatie en burgerparticipatie.

Verder heb ik een bijzondere belangstelling voor alles wat met Antwerpen te maken heeft. Naast parlementslid ben ik immers ook voorzitter van het Districtscollege van Antwerpen. De combinatie van beide functies biedt een grote meerwaarde en laat me toe de stem van de 190.000 inwoners – méér dan 3 % van de Vlaamse bevolking – ook in Brussel te laten horen.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet houdende diverse fiscale bepalingen

van Paul Cordy, Miranda Van Eetvelde, Koen Van den Heuvel, Jos Lantmeeters, Peter Van Rompuy en Willem-Frederik Schiltz
1716 (2018-2019) nr. 3

Amendement op het ontwerp van Bestuursdecreet

van Paul Cordy, Nadia Sminate, Ward Kennes, Matthias Diependaele, Marnic De Meulemeester en Orry Van de Wauwer
1656 (2017-2018) nr. 2

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de belasting op de spelen en weddenschappen en op de automatische ontspanningstoestellen

van Jos Lantmeeters, Matthias Diependaele, Peter Van Rompuy, Paul Cordy, Koen Van den Heuvel en Willem-Frederik Schiltz
1663 (2017-2018) nr. 2

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Onderwijs - donderdag 4 oktober 2018 10.09u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - donderdag 27 september 2018 15.12u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Onderwijs - donderdag 5 juli 2018 11.24u

(2017-2018)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over zelfdoding als gespreksonderwerp bij CLBch@t

van Jo De Ro aan minister Hilde Crevits
277 (2018-2019)

Ontwerp van decreet Bestuursdecreet

van de Vlaamse Regering
1656 (2017-2018) nr. 1

Ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de belasting op de spelen en weddenschappen en op de automatische ontspanningstoestellen

van de Vlaamse Regering
1663 (2017-2018) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2