Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie Onderwijs en van de commissie Algemeen beleid, Financiën en Begroting, en plaatsvervangend lid van de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, de commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering en de commissie Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid.

Binnen de commissie Onderwijs leg ik me vooral toe op het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs. Ik kan hiervoor terugvallen op meer dan 18 jaar ervaring aan de Universiteit Antwerpen als verantwoordelijke voor onder meer het afstandsonderwijs. Vanuit mijn bestuurspraktijk aan de universiteit wil ik bijdragen aan het beleid inzake hoger onderwijs. Daarnaast zet ik me in voor de hervorming van de lerarenopleiding, voor een vermindering van de publicatiedruk bij het academisch personeel, voor een betere aansluiting van het hoger onderwijs op de arbeidsmarkt en voor het onderwijs aan gedetineerden. Met bijzondere belangstelling volg ik ook de discussie rond het taalbeleid in het hoger onderwijs, waarbij ik er van uit ga dat het Nederlands als onderwijs- en als wetenschapstaal op de eerste plaats moet staan.

In de commissie Algemeen beleid, Financiën en Begroting besteed ik veel aandacht aan de begroting. De komende jaren staat Vlaanderen immers voor de belangrijke taak om de nieuwe bevoegdheden ook binnen een begroting in evenwicht te kunnen financieren. Ik besteed ook nog aandacht aan de financiering van de lokale besturen en het Rampenfonds.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid werk ik vooral rond binnengemeentelijke decentralisatie en burgerparticipatie.

Verder heb ik een bijzondere belangstelling voor alles wat met Antwerpen te maken heeft. Naast parlementslid ben ik immers ook voorzitter van het Districtscollege van Antwerpen. De combinatie van beide functies biedt een grote meerwaarde en laat me toe de stem van de 190.000 inwoners – méér dan 3 % van de Vlaamse bevolking – ook in Brussel te laten horen.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVIII

van Kathleen Helsen, Koen Daniëls, Jo De Ro, Paul Cordy, Jos De Meyer, Kris Van Dijck, Jenne De Potter, Jan Durnez, Kathleen Krekels, Ann Brusseel en Bart Caron
1574 (2017-2018) nr. 2

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende vaststelling van het kwaliteitszorgstelsel in het hoger onderwijs

van Jos De Meyer, Koen Daniëls, Ann Brusseel, Kathleen Helsen, Paul Cordy, Tine Soens, Jan Durnez en Jenne De Potter
1550 (2017-2018) nr. 2

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en de versterking van de lerarenopleidingen binnen de hogescholen en universiteiten

van Koen Daniëls, Kathleen Helsen, Ann Brusseel, Vera Celis, Jan Durnez, Paul Cordy en Jos De Meyer
1508 (2017-2018) nr. 2

Recente vragen

Schriftelijke vraag Scholen - Noodplannen voor een eventuele aanslag

van Paul Cordy aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
350 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Bevolkingsprognoses Brussel - Spill-over naar de Vlaamse Rand

van Paul Cordy aan minister Geert Bourgeois (Vraag en antwoord)
218 (2017-2018)

Vraag om uitleg over het compleet ontbreken van Nederlandstalige muziek op Franstalige radiozenders

van Paul Cordy aan minister Sven Gatz
2012 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de mediawijsheid van Vlaamse jongeren

van Ann Brusseel aan minister Hilde Crevits
1737 (2017-2018)

Ontwerp van decreet houdende vaststelling van het kwaliteitszorgstelsel in het hoger onderwijs

van de Vlaamse Regering
1550 (2017-2018) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over studentenparticipatie in het kader van het advies van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) over het stimuleren van studentenparticipatie

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Ann Brusseel
1569 (2017-2018) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2